Virtuaaliasiamies
Keijo

Starttirahan saamisen edellytykset?

Kysymys: Mitä edellytyksiä on sille, että voi saada starttirahaa?

Vastaus: Päättäessään tuen myöntämisestä TE-toimistossa edellytetään, että

  • hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta.Koulutus voidaan järjestää myös tuen maksamisen aikana (avoin yrittäjävalmennus, katso http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?contentid=281493&nodeid=7624       
  • hakijalla arvioidaan olevan riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
  • perustettavalla yrityksellä on edellytykset kannattavaan toimintaan
  • yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty!
  • starttirahan saaja ei saa samaan aikaan muuta valtionapua omiin palkkakustannuksiinsa eikä työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea, koulutustukea tai aikuiskoulutustukea
  • yritystoiminta ei käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa
  • starttiraha ei vääristä muiden, samoja tuotteita tai palveluita tarjoavien tahojen välistä kilpailua

Turunseudun kehittämiskeskusOpasmedia Oy