Virtuaaliasiamies
Keijo

Työsuhdekeksintö?

Kysymys: Yritykseni työntekijä on tehnyt työsuhdekeksinnön, kenellä on oikeudet siihen?

Vastaus: Työntekijän tekemä keksintö katsotaan työsuhdekeksinnöksi, mikäli keksintö on patentilla suojattavissa Suomessa ja keksintö kuuluu yrityksen toimialaan tai keksintö on syntynyt työntekijälle annetun tehtävän tuloksena. Työntekijän on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti keksinnöstään työnantajalle. Työnantajalla on 4 kk aikaa vastata työntekijälle kirjallisesti, haluaako yritys hyödyntää keksintöä. Mikäli työnantaja ei ole ilmoittanut määräajassa kirjallisesti haluaan keksinnön hyödyntämiseen, kuuluu keksinnön oikeudet keksijälle.Riippuen työntekijän työtehtävistä, yritys voi saada keksintöön käyttöoikeuden tai jopa kaikki oikeudet. Tarkemmin oikeudet selviävät Työsuhdekeksintölaista.

 Mikäli yritys haluaa oikeuksia työntekijän keksintöön, on työntekijälle aina maksettava kohtuullinen korvaus keksinnöstä. Korvaus ei voi koskaan sisältyä työntekijän palkkaan, vaan se on maksettava palkan lisänä.

 Työsuhdekeksintölaki:  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670656

 

Turunseudun kehittämiskeskusOpasmedia Oy