Virtuaaliasiamies
Keijo

Tmi lopetettu, mutta miten ilmoitan veroilmoituksessa irtaimen omaisuuden myynnin?

Kysymys: Lopetetulla tmi:lläni ei enää irtainta kalustoa ja/tai varastoa – myyty pilkkahintaan ja loput viety kaatopaikalle. Mihin kohtaan veroilmoituksessa tulee varaston/irtaimen omaisuuden muutokset ja tuleeko niistä tehdä jotain poistoja vielä erikseen veroilmoituksessa? Kiitollisena odotan vastausta.

Vastaus: Liiketoiminnan lopettamisesta seuraa liikkeen toiminta-aikana tehtyjen kulukirjausten, lukeminen lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi Liikkeen omistajien yksityistalouteen jätetyn vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta luetaan EVL 51b.1 §:n mukaan veronalaiseksi tuloksi.

EVL 51b § koskee varsinaisesti yritysvarallisuuden ottamista yrityksen toiminnan aikana yksityiskäyttöön. Lainkohdan periaatteita sovelletaan myös siihen yritysvarallisuuteen, joka on jäänyt yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisomaisuudeksi, kun yritystoiminta on lopetettu.

 Tuloksi luettava määrä

Yritysvarallisuuden jättäminen yksityiskäyttöön aiheuttaa yrityksessä tuloutuksen enintään alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Varaston muutos tulee veroilmoituksella kohtaan 333.

Jos EVL 30 §:n mukaisen menojäännösjärjestelmän piiriin kuuluvan käyttöomaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä pienempi kuin menojäännös, josta on jo tehty verovuoden poisto, saadaan menojäännöksestä tehdä sellainen lisäpoisto, joka alentaa menojäännöksen käypään arvoon (EVL 32 §).

 

Turunseudun kehittämiskeskusOpasmedia Oy