Virtuaaliasiamies
Keijo

Työsuhdekeksintö?

Kysymys: Onko työsuhdekeksinnön tekijä oikeutettu korvaukseen keksinnöstä, joka on tapahtunut työsuhteen aikana, mutta siihen myönnetään patentti vasta työsuhteen loppumisen jäkeen tai jatkohakemuksista joissa entinen työntekijä on keksijänä ?

Vastaus: Jos työntekijä tekee työsuhteen aikana tai 6 kk kuluessa työsuhteen päättymisestä keksinnön, joka kuuluu työnantajan toimialaan, keksinnöstä pitää ilmoittaa työnantajalle. Jos työnantaja ilmoittaa haluavansa oikeuksia keksintöön, pitää työntekijälle maksaa kohtuullinen korvaus. Oikeus korvaukseen säilyy 10 vuotta työnantajan ilmoituksesta. Työntekijä on oikeutettu korvaukseen, vaikka työsuhde olisi päättynyt.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670656

 

Turunseudun kehittämiskeskusOpasmedia Oy