Virtuaaliasiamies
Keijo

Yhtiökokouksen pitopaikan määrääminen osakassopimuksella?

Kysymys: YTJ:n sähköinen palvelu ei anna mahdollisuutta lisätä yhtiöjärjestykseen poikkeusta yhtiökokouksen pitämisestä muulla kuin kotipaikkakunnalla tai teknisen apuvälineen avulla.
Jos tästä määrätään osakassopimuksessa (osakkaita kolme, kaikki sopivat) ovatko silloin muulla paikkakunnalla tai teknisen apuvälineen avulla pidetyt yhtiökokoukset laillisia?

Vastaus: Osakeyhtiölain 5. luvussa, jakeessa 16 todetaan näin; ”Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan osallistua myös teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi tehdä tästä päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen teknisen apuvälineen avulla on mainittava yhtiökokouskutsussa. Kokouskutsussa on myös mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan osakkeenomistajan puhevallan käyttäminen on rajoitettua.” Keijo ei osaa muuta neuvoa antaa tähän kysymykseen, koska en ole lain asiantuntija. Neuvon kysymään Kaupparekisteristä.

Turunseudun kehittämiskeskusOpasmedia Oy