Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Kaupparekisteriasiat

Yhtiökokouksen pitopaikan määrääminen osakassopimuksella?

Kysymys: YTJ:n sähköinen palvelu ei anna mahdollisuutta lisätä yhtiöjärjestykseen poikkeusta yhtiökokouksen pitämisestä muulla kuin kotipaikkakunnalla tai teknisen apuvälineen avulla.
Jos tästä määrätään osakassopimuksessa (osakkaita kolme, kaikki sopivat) ovatko silloin muulla paikkakunnalla tai teknisen apuvälineen avulla pidetyt yhtiökokoukset laillisia?

Vastaus: Osakeyhtiölain 5. luvussa, jakeessa 16 todetaan näin; ”Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan osallistua myös teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi tehdä tästä päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä menettelyn käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen teknisen apuvälineen avulla on mainittava yhtiökokouskutsussa. Kokouskutsussa on myös mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan osakkeenomistajan puhevallan käyttäminen on rajoitettua.” Keijo ei osaa muuta neuvoa antaa tähän kysymykseen, koska en ole lain asiantuntija. Neuvon kysymään Kaupparekisteristä.

Suunnattu maksuton osakeanti?

Kysymys: Voidaanko yhtiössä tehdä suunnattu maksuton osakeanti omistussuhteiden muuttamiseksi kaikkien osakkeenomistajien ollessa yksimielisiä? Tavoitteena päivittää omistussuhteita aiemmin laaditun osakassopimuksen nojalla vastaamaan tilannetta, jossa osakkaiden keskinäinen työpanos yhtiön pyörittämisessä on selvästi muuttunut. Onko tässä tapauksessa kyseessä ”erityisen painava taloudellinen syy”, joka mainitaan ehtona maksuttomalle suunnatulle osakeannille. Ja voidaanko kaikkien osakkaiden yksimielisyys tulkita tässä tapauksessa niin, että maksuton suunnattu osakeanti on ”kaikkien omistajien edun mukaista”.

Vastaus: Valitettavasti Keijo ei ole lakia lukenut, että voisi tähän kysymykseen vastata. Kannattaa ottaa yhteyttä Kaupparekisteriin ja kysyä sieltä, josko heidän lakimiehensä osaisivat vastata kysymykseesi. http://www.prh.fi/fi/prh_yhteystiedot.html

 

Osakepääoma ja vapaa oma pääoma?

Kysymys: Missä vaiheessa osakkeiden merkitsemisen jälkeen ja miten määritetään mikä on yhtiön osakepääoma ja vapaa oma pääoma, kun osakkeita merkitään perustettaessa yli minimimäärän 2500 euroa?

Vastaus: Osakeyhtiötä perustettaessa määritetään, minkä suuruinen on osakepääoma ja tämä määrä ilmoitetaan Kaupparekisteriin. Vapaata pääomaa ei tarvitse sinne ilmoittaa. Eli osakepääoma on Kaupparekisteriin ilmoitettu määrä ja muu vapaata.

Omistussuhteiden muutos osakkuuksissa?

Kysymys: Henkilöt A, B ja C perustavat osakeyhtiön. Perustamisvaiheessa kaikilla on yhtä paljon osakkeita. Toiminnan vakiintuessa A ja B pyörittävät yritystä kokopäiväisesti ja C jää taka-alalle ja hänen vastuunsa yhtiön hoidosta jää vähemmälle. A, B, ja C ovat yksimielisiä siitä, että tämä hyvitettäisiin A:lle ja B:lle siten että heidän omistussuhteensa yhtiöön kasvaa ja samalla C:n vähenee. Miten tällaisen omistussuhteiden muutoksen osakkuuksissa voi tehdä?

Vastaus: C myy osakkeita A:lle ja B:lle, kauppahinnan voitte sopia keskenänne. Kaupparekisteri ei pidä kirjaa osakkeenomistuksista, eli sinne sitä ei pidä ilmoittaa. Jos esim. hallituksessa tapahtuu muutoksia, ne pitää Kaupparekisteriin ilmoittaa ja maksaa käsittelymaksu.

Uusi omistaja vanha nimi?

Kysymys: Olen perustamassa osakeyhtiötä, mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä että saan vanhan konkurssiin menneen osakeyhtiön nimen käyttöön, omistaja uusi, velat maksettu.

Vastaus: Ota yhteyttä uusyrityskeskukseen, niin saat tarkemmat ohjeet. Turussa Potkuriin (Hyssälä puh. 0295 044 586).

Yritysosto ja nimen vaihto?

Kysymys: Olen ostamassa toiminnassa olevaa parturi-kampaamoa, mutta liikkeen nimessä on nykyisen omistajan etunimi, jota en halua oman liikkkeeni nimessä olevan. Minulla on jo oma toiminimi ja haluaisin siis vain muuttaa liikkeen nimeä, en perustaa yritystä. Mistä ja miten nimen voi vaihtaa ja maksaako se?

Vastaus: Helpointa on vaihtaa teippaukset ikkunassa mieleiseksesi. Suojataksesi valitsemasi nimen voit kuitenkin vaihtaa oman toiminimesi nimen tämän liikkeen nimeksi, jolloin se maksaa 85€. Tällöin et myöskään ota vahingossa nimeä, joka on jo toisella käytössä jolloin he voivat tulla vaatimaan sinua muuttamaan nimen. Muutoksen teet helposti Y6-lomakkeelle esim. maistraatissa.

vanhan t:mi perustaminen uudelleen velkajärjestelyssä?

Kysymys: Olisin aloittamassa vanhaa toiminimeäni uudelleen,ja olen velkajärjestelyssä koskien edellistä toimintaani samalla t:mi nimellä.että onko silti mahdollista aloittaa samalla yrityksellä esim: vaikka olisi luottotiedot mennyt?

Vastaus: Luottotietojen menetys ei sinällään vaikuta yrityksen perustamiseen, mutta jos olet velkaa verottajalle, he eivät silloin helposti ota sinua rekistereihinsä ennenkuin olet velkasi maksanut. Myöhemmän toiminnan kannalta luottotietojen menetys saattaa olla hankalaa, jos tarvitset esim. rahoitusta.

Miten pian tiedot Kaupparekisterin sivuilla?

Kysymys: Kun menen Kaupparekisterin sivuille ja haen yritykseni tiedot, niin rekisteröinnit kohdassa ei näy kuin ainoastaan ”Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä” ja ”Kaupparekisteri” päivämäärät ja yritykseni y-tunnus ollut voimassa kohta pari viikkoa. niin milloin sinne tulee näkyviin ennakkoperintärek, alv-velvollisuusrek, verohallinnon perustiedot kohtiin päivämäärät? Tai voinko varmistaa asiat jostain, että nämä varmasti ovat voimassa?

Vastaus: Nyt, kun on kesä ja loma-aika, tietojen näkyminen saattaa kestää jopa 5 viikkoa. Eli odota vain kärsivällisesti, kyllä ne sinne ilmaantuvat aikanaan.

Voiko vanhan y-tunnuksen ottaa uudelleen käyttöön?

Kysymys: Miten käytännössä tapahtuu se, että ottaa vanhan y-tunnuksen käyttöön uudelleen ja mitä se kustantaa ?

Vastaus: Vanhan y-tunnuksen saa helposti uudelleen käyttöön täyttämällä Y6-lomakkeen (toiminimen muutosilmoitus), jonka löydät esim. www.ytj.fi-sivulta. Jos ilmoittaudut pelkästään verottajan rekistereihin, se ei maksa mitään, mutta kaupparekisteriin ilmoittautuminen maksaa toiminimeltä 105€.

Lopettamiskaavake Y6?

Kysymys: Mitä tietoja siihen pitää laittaa? Auttaako esim. maistraatin väki?

Vastaus: Apua kaavakkeen täyttämiseen saat yrityspalvelupiste Potkurista, Linnankatu 50. Voit myös jättää kaavakkeen sinne. Täytät yrityksen tiedot siihen ja kaikki rekisterit, mihin ilmoitat lopettamisesta (eli siis ne rekisterit, mihin kuulut). Virkalija voi vielä sitten tarkistaa, että kaikki olennaiset kohdat on täytetty.