Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Keksinnöt

Työsuhdekeksintö?

Kysymys: Onko työsuhdekeksinnön tekijä oikeutettu korvaukseen keksinnöstä, joka on tapahtunut työsuhteen aikana, mutta siihen myönnetään patentti vasta työsuhteen loppumisen jäkeen tai jatkohakemuksista joissa entinen työntekijä on keksijänä ?

Vastaus: Jos työntekijä tekee työsuhteen aikana tai 6 kk kuluessa työsuhteen päättymisestä keksinnön, joka kuuluu työnantajan toimialaan, keksinnöstä pitää ilmoittaa työnantajalle. Jos työnantaja ilmoittaa haluavansa oikeuksia keksintöön, pitää työntekijälle maksaa kohtuullinen korvaus. Oikeus korvaukseen säilyy 10 vuotta työnantajan ilmoituksesta. Työntekijä on oikeutettu korvaukseen, vaikka työsuhde olisi päättynyt.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670656

 

Patentit?

Kysymys: Mistä saan tietoa patenteista?

Vastaus:

Parhaiten patenteista löytyy tietoa Patentti- ja Rekisterihallituksen nettisivuilta. Henkilökohtaista neuvontaa saa PRH:n neuvontainsinööreiltä tai oman paikkakunnan innovaatioasiamieheltä.

Neuvontainsinöörit (Palvelemme arkipäivisin klo 9-11 ja 12-15)

Puhelin (09) 6939 5858

Sähköposti neuvonta.patentti@prh.fi

 http://www.keksintosaatio.fi/yhteystiedot/Innovaatioasiantuntijat-ELY-keskuksissa/

Vanhoihin patenttijulkaisuihin voi tutustua Espacenet-patenttitietokannassa. Tietokanta sisältää yli 60 miljoonaa julkaisua.

 http://fi.espacenet.com

Keksintöasiamies?

Kysymys: Mitä palveluja tarjoaa keksintöasiamies?

Vastaus: Keksintöasiamiesten titteli vaihtui pari vuotta sitten tehtävänkuvan osin muututtua innovaatioasiantuntijaksi. Toimiville yrityksille innovaatioasiantuntija tarjoaa lähinnä IPR-alan neuvontaa (mm. patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallisuoja). Lisää innovaatioasiamiehen palveluista voi lukea Keksintösäätiön nettisivuilta. Kannattaa huomioida, että Keksintösäätiö tukee vain yksityishenkilöitä ja alkavia yrityksiä. www.keksintosaatio.fi

 

Työsuhdekeksintö?

Kysymys: Yritykseni työntekijä on tehnyt työsuhdekeksinnön, kenellä on oikeudet siihen?

Vastaus: Työntekijän tekemä keksintö katsotaan työsuhdekeksinnöksi, mikäli keksintö on patentilla suojattavissa Suomessa ja keksintö kuuluu yrityksen toimialaan tai keksintö on syntynyt työntekijälle annetun tehtävän tuloksena. Työntekijän on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti keksinnöstään työnantajalle. Työnantajalla on 4 kk aikaa vastata työntekijälle kirjallisesti, haluaako yritys hyödyntää keksintöä. Mikäli työnantaja ei ole ilmoittanut määräajassa kirjallisesti haluaan keksinnön hyödyntämiseen, kuuluu keksinnön oikeudet keksijälle.Riippuen työntekijän työtehtävistä, yritys voi saada keksintöön käyttöoikeuden tai jopa kaikki oikeudet. Tarkemmin oikeudet selviävät Työsuhdekeksintölaista.

 Mikäli yritys haluaa oikeuksia työntekijän keksintöön, on työntekijälle aina maksettava kohtuullinen korvaus keksinnöstä. Korvaus ei voi koskaan sisältyä työntekijän palkkaan, vaan se on maksettava palkan lisänä.

 Työsuhdekeksintölaki:  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670656