Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Starttiraha

Starttirahan saamisen rajoitukset?

Kysymys: Hei, haluaisin hakea starttirahaa, mutta mietin, että mitä rajoituksia sen saamisella voi olla?

Vastaus: Starttirahaa ei myönnetä, jos

 • hakija saa palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaan liittymättömästä työstä. Palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa
 • vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumistukea
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa
 • kuntoutusrahaa tai -avustusta
 • opintotukilain mukaista opintotukea

Hakijalta ei edellytetä työsuhteen, opintojen tai koulun päättämistä, vaan myöntämisen edellytyksenä on, ettei edellä mainittuja etuuksia makseta.

Lisätietoja: http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/05_esitteet/tme3002s_starttiraha.pdf

Starttirahan saamisen edellytykset?

Kysymys: Mitä edellytyksiä on sille, että voi saada starttirahaa?

Vastaus: Päättäessään tuen myöntämisestä TE-toimistossa edellytetään, että

 • hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta.Koulutus voidaan järjestää myös tuen maksamisen aikana (avoin yrittäjävalmennus, katso http://www.turkuamk.fi/public/default.aspx?contentid=281493&nodeid=7624       
 • hakijalla arvioidaan olevan riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan
 • perustettavalla yrityksellä on edellytykset kannattavaan toimintaan
 • yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty!
 • starttirahan saaja ei saa samaan aikaan muuta valtionapua omiin palkkakustannuksiinsa eikä työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea, koulutustukea tai aikuiskoulutustukea
 • yritystoiminta ei käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa
 • starttiraha ei vääristä muiden, samoja tuotteita tai palveluita tarjoavien tahojen välistä kilpailua

Onko olemassa toimialoja, joille starttirahaa ei myönnetä?

Kysymys: Onko olemassa toimialoja, joille starttirahaa ei myönnetä?

Vastaus: Yksi starttirahan saamisen edellytyksistä on, että se ei saa vääristää kilpailua kyseisellä alalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos samassa kaupungissa on lukuisia saman alan yrityksiä, niin yksi saa kilpailuetua muihin verrattuna, jos sille myönnetään starttirahaa. Tällaisia toimialoja Turun kaupunkialueella on mm. parturi-kampaajat, hierojat ja ravintolat. Starttirahan myöntäminen on kuitenkin aina tapauskohtaista ja kannattaakin olla yhteydessä Potkurin yritysneuvojiin ja kysyä asiasta myös heiltä. Yhteystiedot www.potkuri.fi

 

Miten starttirahan käyttöä valvotaan?

Kysymys: Valvooko joku taho sitä mihin starttirahaa käytetään? Pitääkö siitä esimerkiksi raportoida jonnekin?

Vastaus: TE-toimisto valvoo starttirahan käyttöä kyllä. Yleensä starttirahakauden puolivälissä ja lopussa täytyy raportoida heille. Raporttiin ei niinkään laiteta sitä, mihin starttirahaa on käytetty, vaan lähinnä, miten yrityksellä on mennyt, esim. tulot ja menot, sekä omin sanoin selitys yritystoiminnasta. TE-toimistoa ei kiinnosta, mihin rahat on käytetty (koska starttirahahan on yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu), vaan se, että yritys on todellakin perustettu ja toiminnassa.

Starttirahan määrä?

Kysymys: Mikä on starttirahan suuruus?

Vastaus: Starttiraha muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2011 starttirahan perusosan määrä on 25,74€/arkipäivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä. Starttiraha on veronalaista tuloa. Lisätietoa starttirahasta löydät TE-toimiston nettisivuilta osoitteesta: http://www.mol.fi/mol/fi/04_yrittaminen/05_starttiraha/index.jsp.

 

Mitä on starttiraha?

Kysymys: Mitä on starttiraha?

Vastaus: Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Starttirahaa ei ole tarkoitettu yritystoiminnan kulujen kattamiseen, vaan yrittäjän omaksi tuloksi. Lisätietoa starttirahasta löydät TE-toimiston nettisivuilta osoitteesta: http://www.mol.fi/mol/fi/04_yrittaminen/05_starttiraha/index.jsp .

Mihin starttirahaa voi käyttää?

Kysymys: Voinko ostaa sillä yritykselle läppärin?

Vastaus: Ei voi, osta mieluummin makkaraa. Tämä tarkoittaa sitä, että starttiraha on tarkoitettu yrittäjän tulon lähteeksi sille ajalle, ennenkuin yritystoiminta alkaa sitä tuottamaan. Starttirahaa ei ole tarkoitettu yritystoiminnan pyörittämistä varten vaan kuten sanottu yrittäjälle ”hengen pitimiksi”.