Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Verotus

Företagande och studiestöd

Fråga: Hej! Jag studerar fortfarande, och får därför studiestöd. Jag undrar hur mycket jag kan förtjäna på mitt företag utan att studiestödet dras in. Sedan till en annan fråga – hur fungerar beskattningen av företag helt konkret?

Svar: Du måste fråga om förtjäningsgränsen från FPA. De kan ge dig exakt information om mängder man kan tjäna utan att förlora studiestödet. Svaret för beskattningsfrågan är så lång att det rymms inte här, men du kan fråga det direkt från skattbyrån eller besöka deras web-sidor i addressen http://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder.

Onko ALV yksityinen terveyden alalla?

Kysymys: Olen hammaslääkäri ja minä haluaisin perustaa osakeyhtiön.
onko ALV yksityinen terveyden alalla?

Vastaus: Hammaslääkäripalvelut ovat alvittomia. Osakeyhtiö/hammaslääkärikeskus voi toimia niin, että lääkärit ovat yhtiön palveluksessa. Tällöin yhtiö myy lääkärien, jotka Valviran rekisterissä, antamaa terveyden -ja sairaanhoitopalvelua. Tämä myynti on verotonta.

Arvonlisäverotus kun myy auton?

Kysymys: Kun myy alv-vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleen ajoneuvon, joka on ollut yli 5 vuotta yrityksen käytössä, täytyykö myynnistä maksaa arvonlisäveroa?

Vastaus: Ei tarvitse välttämättä maksaa alvia, mutta kannattaa selvittää verotoimistosta se, että joutuuko maksamaan takaisin aikaisempia autosta tehtyjä alv-vähennyksiä.

Saako laitteistohankintoja vähennyksiin, jos niistä ei ole kuitteja?

Kysymys: Minulla on toiminimi ja haluaisin ostaa käytettyä laitteistoa yksityiseltä henkilöltä, josta ei ole kuitteja. Miten saan nämä ostot vähennyksiin?

Vastaus: Valitettavasti ilman kuitteja et voi saada laitehankintoja vähennyksiin. Verottajalle täytyy aina esittää asianmukaiset kuitit.

Tavaroiden vuokraus

Kysymys: Mikä laki tms säätelee tavaroiden vuokrausta? Jos ostan jonkin tuotteen (ei puhuta dvd:istä tms. vaan esim. esineestä, jota tarvitaan yleensä perheissä vain muutaman kuukauden ajan), voinko vapaasti vuokrata sitä eteenpäin vai pitääkö tästä olla sopimus myyjän/valmistajan kanssa?

Vastaus: Pääosa Suomen lainsäädännöstä löytyy netistä www.finlex.fi. Kun hakukenttään kirjoittaa sanan vuokra, tulee esiin 91 lakia, joissa sana esiintyy. Valtaosa näistä ei kuitenkaan millään tavoin koske kysymääsi. Voit itse selata lakien otsikot läpi ja lukea ne, jotka voisivat liittyä asiaan tai voit kysyä asiaa myös joltain lakiasiantuntijalta – Keijo ei voi vastata erityislakiasioita koskeviin kysymyksiin. Kysymyksestäsi päätellen tiedätkin tekijänoikeuslainsäädännön ja siitä seuraavia asioita. Muutoin vuokraustoiminta on yksityisoikeudellisesti melko vapaasti harjoitettavissa ja pääsääntöisesti ilman myyjän/valmistajan kanssa tehtävää sopimusta, lupaa tms., poikkeuksena jotkin erikseen säädellyt vuokraamisen kohteet.

 Vuokrasopimusmalli esim.: http://www.irent.fi/product/contractPopup. Keijo ei vastaa sivuston oikeellisuudesta.

 Lyhyesti verotuksesta: Henkilöasiakkaat > Omaisuuden vuokraaminen Omaisuuden vuokraaminen Omaisuuden vuokrauksesta saatu tulo on veronalaista vuokratuloa. Vuokratulot kuuluvat pääomatuloihin. Ks. tarkemmin: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Omaisuuden_vuokraaminen.

 Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Tuloverotus: http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Tuloverotus.

 Arvonlisäverotuksessa palvelun myyntiä ovat kaikki ne vastiketta vastaan tapahtuvat hyödykkeiden luovutukset, joissa ei luovuteta tavaran omistusoikeutta. Siis myös vuokraus. Ks. myös http://www.vero.fi/download/noname/%7B80188B43-276C-4C60-AD12-A46B8507289E%7D/6765.

Vuokraustoiminnasta on joitakin säännöksiä esim. kauppakaaressa. Oikeustoimilaki koskee soveltuvin osin myös vuokraustoimintaa ja kuluttajansuojalain määräykset koskevat soveltuvin osin myös vuokraustoiminnan markkinointia yms.

 Kannattaa ottaa yhteyttä vaikka yrityspalvelukeskus Potkurin veroneuvojaan, niin saat yksityiskohtaisempia neuvoja.

Mistä saan neuvoja maahantuontiin?

Kysymys: Miten maahantuonti Sveitsistä onnistuu? Miten alvin kanssa menetellään, kun Sveitsi ei ole EU-maa? Onko maahantuonti yleensäkin kovin mutkikasta? Onko se helpompaa EU-maiden sisällä?

Vastaus: Kun tavara tuodaan Suomeen Yhteisön ulkopuolelta, se ilmoitetaan tullattavaksi. Tavarasta annetaan tuonti-ilmoitus ja tämän ilmoituksen perusteella tulli vahvistaa tavaralle tullausarvon sekä kantaa siitä arvonlisäveron ja muut maahantuontiin liittyvät maksut. Maahantuodusta tavarasta suoritetun veron saa vähentää. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että tavara tulee maahantuojalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Lisää tietoa löytyy Verohallinnon sivuilta osoitteesta:

http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Avoin_yhtio_ja_kommandiittiyhtio/Arvonlisaverotus/Ulkomaankaupan_arvonlisaverotus(10744)

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus?

Kysymys: Olen rakennusalan työnantaja. Mitä tarkoittaa alalla uusi voimaan tullut käännetty arvonlisäverovelvollisuus?

Vastaus: Asia on niin moniselitteinen, että tässä en sitä voi ruveta selvittämään. Kun menet seuraavalle sivulle, löydät kaiken tarpeellisen tiedon asiasta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelvollisuus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelv(12340)

Alv-vähennykset ulkomailta ostetuissa tuotteissa?

Kysymys: Onko yritykseni mahdollista ostaa tuotteet ulkomailta ilman alv:a vai onko Suomessa mahdollista saada alv- vähennys ulkomailta ostetuista tuotteista?

Vastaus: Kun suomalainen arvonlisäverovelvollinen käy kauppaa toisessa maassa olevan yrityksen kanssa, niin tietoa saa Verohallinnon tiedotteista Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa, Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen sekä Vientikaupan arvonlisäverotus.

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Arvonlisaverotus_EUtavarakaupassa(14381)

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Palvelujen_ulkomaankaupan_arvonlisaverot(14323)

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Kansainvalinen_kauppa/Vientikaupan_arvonlisaverotus(14309)

Mikä on VAT-tunnus ja mistä sen saa?

Kysymys: Mikä on VAT-tunnus ja mistä sen saa?

Vastaus: Vat-tunnus on ulkomailla käytettävä arvonlisäverotunnus (value added tax= arvonlisävero). Suomalainen arvonlisäverovelvollinen muodostaa VAT- tunnuksensa itse maatunnuksesta  FI ja Y-tunnuksesta ilman väliviivaa.

Auton saaminen vähennyksiin?

Kysymys: Perheessämme on vain yksi auto ja se on ”yhteinen”, mutta mieheni nimellä. Vaikuttaako tämä jotenkin auton saamiseksi vähennyksiin?

Vastaus: Auton kuuluminen elinkeinotoiminnan varallisuuteen määritellään autolla ajettujen kilometrien perusteella. Jos kaikista ajetuista kilometreistä yli puolet on elinkeinotoimintaan liittyvää ajoa, auto kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tällöin  Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi kirjata joko kaikki yksityisiin varoihin kuuluvan auton käytöstä syntyneet kustannukset kirjanpitoon tai vain siltä osin kuin ne aiheutuvat elinkeinotoiminnan ajoista. Jos kirjanpitoon kirjataan kaikki automenot, yksityiskäytön osuus on oikaistava joko kirjanpidossa tai lisäämällä se tuloon veroilmoituslomakkeella.