Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Yrittäminen

Työsuhdekeksintö?

Kysymys: Onko työsuhdekeksinnön tekijä oikeutettu korvaukseen keksinnöstä, joka on tapahtunut työsuhteen aikana, mutta siihen myönnetään patentti vasta työsuhteen loppumisen jäkeen tai jatkohakemuksista joissa entinen työntekijä on keksijänä ?

Vastaus: Jos työntekijä tekee työsuhteen aikana tai 6 kk kuluessa työsuhteen päättymisestä keksinnön, joka kuuluu työnantajan toimialaan, keksinnöstä pitää ilmoittaa työnantajalle. Jos työnantaja ilmoittaa haluavansa oikeuksia keksintöön, pitää työntekijälle maksaa kohtuullinen korvaus. Oikeus korvaukseen säilyy 10 vuotta työnantajan ilmoituksesta. Työntekijä on oikeutettu korvaukseen, vaikka työsuhde olisi päättynyt.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670656

 

Starttiraha ja yrityksen tulos?

Kysymys: Saako starttirahaa vähintään kuusi kuukautta, vaikka yrityksellä menisi jo alussa hyvin?

Vastaus: Riippuu siitä, miten pitkäksi ajaksi sinulle on myönnetty starttirahaa. Jos sinulle on myönnetty starttirahaa kuudeksi kuukaudeksi ja yrityksesi menestyy heti alusta asti, saat sovitun ajan starttirahaa. Jos sinulle on myönnetty vähemmäksi aikaa ja yritys menestyy hienosti ja haet jatkoa starttiin, niin silloin starttiin ei enää myönnetä jatkoa, jos katsotaan, että se ei enää ole tarpeellista.

Voiko lakkautettua yritystä ostaa?

Kysymys: Haluaisin jatkaa sellaisen yrityksen liiketoimintaa, joka on ollut jo vuosia lakkautettuna. Onko toimintansa lopettanutta yritystä (tai sen nimeä) mahdollista ostaa? Onko yritysmuodolla väliä (oy tai kommandiittiyhtiö)? Voiko nimen ottaa uudestaan käyttöön ja perustaa uuden yrityksen?

Vastaus: Et anna tarpeeksi tietoa tilanteestasi, jotta voisin yksiselitteisesti vastata kysymykseesi. Mutta periaatteessa nimen voi saada uudestaan käyttöön, jos yritys on kauan sitten lakkautettu, eikä löydy Kaupparekisterin tietokannasta. Sinun kannattaa olla yhteydessä yrityspalvelupiste Potkuriin, niin siellä sinua osataan auttaa (puh. 040-4882000 tai potkuri at turku.fi)

Voiko starttirahaa saada toiseen EU-maahan ?

Kysymys: Kampaaja-tyttäreni on työskennellyt vajaan vuoden Espanjassa vuokratuolilla pienessä kampaamossa. Hänellä olisi nyt mahdollisuus ostaa tuo pieni yritys ja ruveta yksityisyrittäjäksi. Suomessahan kampaamoalan yrittäjyys/työpaikat näyttävät olevan vähenemään päin (viittaan esim. tähän lehtiartikkeliinhttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2014042218230945_uu.shtml). Tiedustelen, olisiko hänellä mahdollisuus saada starttirahaa toiseen EU-maahan, jos hän siirtyisi vuokratuolilta yrityksen omistajaksi?

Vastaus: Ei valitettavasti ole mahdollisuutta, koska starttirahan tarkoituksena on tukea yritystoimintaa Suomessa.

Starttirahan maksaminen arkipyhänä?

Kysymys: Olen täyttämässä starttirahan maksatushakemusta ja kun pääsiäisenä oli kaksi pyhäpäivää, niin laskenko arkipyhät mukaan maksatushakemukseen? Minulle ne arkipyhät olivat kuitenkin työpäiviä.

Vastaus: Starttirahaa ei makseta arkipyhiltä, kuten ei myös viikonlopuilta, vaikka ne olisivatkin työpäiviä.

Kysymys starttirahasta ja opiskelusta

Kysymys: Eräällä tutulla on harkinnassa yrityksen perustaminen kesän alkaessa ja opintojen mennessä 3-4 kuukaudeksi samalla tauolle. Syksyllä opinnot kuitenkin jatkuvat. Haluaisin tietää, kieltääkö starttiraha pelkän opintotuen nostamisen, vai myös opiskelun yrittämisen ohessa. Eli voiko opiskella samaan aikaan kun saa 6 kuukauden starttirahaa, kunhan ei nosta samaan aikaa valtion tarjoamia opintoetuuksia, kuten opintorahaa?

Vastaus: Starttirahan saamisen edellytyksiä on mm. se, että et saa sosiaalisia etuuksia kuten opintotukea, niinkuin jo tiesitkin. Yrittämisen tulee myös olla päätoimista, eli starttirahakaudella voit opintoja suorittaa, mutta sillä tavalla, että yritystoiminta on kuitenkin se kokopäiväinen juttu.

Onko mahdollista perustaa yritys, jos luottotiedoissa on häiriömerkintä?

Kysymys: Moikka, olen 20-vuotias nuori, joka haluaa perustaa oman yrityksen.
Luottotiedoissani on kuitenkin merkintä,joka näkyy pari vuotta.
Onko tmää este yrityksen perustamiselle?

Vastaus: Luottohäiriömerkintä ei sinällään ole este yrityksen perustamiselle, mutta toiminnassa saattaa tulla eteen ongelmia, esim. jos tarvitset lainaa jossain vaiheessa, niin silloin luottohäiriömerkintä tulee esteeksi.

Voiko hakea asumistukea, jos saa starttirahaa?

Kysymys: Voiko hakea asumistukea, jos saa starttirahaa?

Vastaus: Voit hakea asumistukea vaikka saat starttirahaa. Starttirahan saamisen yksi edellytys toki on se, että et saa muita etuuksia (esim. äitiyspäivärahaa, opintotukea) sinä aikana. Asumistuki ei kuulu näihin etuuksiin.

Tmi lopetettu, mutta miten ilmoitan veroilmoituksessa irtaimen omaisuuden myynnin?

Kysymys: Lopetetulla tmi:lläni ei enää irtainta kalustoa ja/tai varastoa – myyty pilkkahintaan ja loput viety kaatopaikalle. Mihin kohtaan veroilmoituksessa tulee varaston/irtaimen omaisuuden muutokset ja tuleeko niistä tehdä jotain poistoja vielä erikseen veroilmoituksessa? Kiitollisena odotan vastausta.

Vastaus: Liiketoiminnan lopettamisesta seuraa liikkeen toiminta-aikana tehtyjen kulukirjausten, lukeminen lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi Liikkeen omistajien yksityistalouteen jätetyn vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta luetaan EVL 51b.1 §:n mukaan veronalaiseksi tuloksi.

EVL 51b § koskee varsinaisesti yritysvarallisuuden ottamista yrityksen toiminnan aikana yksityiskäyttöön. Lainkohdan periaatteita sovelletaan myös siihen yritysvarallisuuteen, joka on jäänyt yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisomaisuudeksi, kun yritystoiminta on lopetettu.

 Tuloksi luettava määrä

Yritysvarallisuuden jättäminen yksityiskäyttöön aiheuttaa yrityksessä tuloutuksen enintään alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Varaston muutos tulee veroilmoituksella kohtaan 333.

Jos EVL 30 §:n mukaisen menojäännösjärjestelmän piiriin kuuluvan käyttöomaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä pienempi kuin menojäännös, josta on jo tehty verovuoden poisto, saadaan menojäännöksestä tehdä sellainen lisäpoisto, joka alentaa menojäännöksen käypään arvoon (EVL 32 §).