Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Yritystoiminnan aloittaminen

Sama tuotemerkki – kaksi yrittäjää?

Kysymys: Hei! Haluaisimme luoda ystäväni kanssa yhteisen tuotemerkin suunnittelemillemme vaatteille, mutta pitää taloudenpidon ja itse yritykset erillään. Onko tämä mahdollista? Voiko saman tuotemerkin alla toimia esim. kaksi toiminimeä? Ajatus on, että meillä voisi olla yhteiset nettisivut, markkinoini ym., mutta hoitaisimme siis hallinto- ja raha-asiat itsenäisesti.

Vastaus: Kyllä kahdella tai useammalla elinkeinonharjoittajalla voi olla yhteinen tavaramerkki. Silloin on kyse yhteisömerkistä.

Tietenkin tavaramerkki voi olla myös yhden yrityksen hallussa. Silloin merkin haltija voi antaa muille luvan merkin käyttöön. Näin tapahtuu esimerkiksi Franchisingissa. Esimerkiksi Hesburger tavaramerkin oikeudet omistaa Burger-in Oy, mutta itsenäiset Hesburger-yrittäjät saavat käyttää merkkiä.

 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1980/19800795

 http://www.nettilaki.com/a/yhteismerkki-on-useamman-elinkeinonharjoittajan-yhteinen-tavaramerkki

 http://www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html

Voiko lakkautettua yritystä ostaa?

Kysymys: Haluaisin jatkaa sellaisen yrityksen liiketoimintaa, joka on ollut jo vuosia lakkautettuna. Onko toimintansa lopettanutta yritystä (tai sen nimeä) mahdollista ostaa? Onko yritysmuodolla väliä (oy tai kommandiittiyhtiö)? Voiko nimen ottaa uudestaan käyttöön ja perustaa uuden yrityksen?

Vastaus: Et anna tarpeeksi tietoa tilanteestasi, jotta voisin yksiselitteisesti vastata kysymykseesi. Mutta periaatteessa nimen voi saada uudestaan käyttöön, jos yritys on kauan sitten lakkautettu, eikä löydy Kaupparekisterin tietokannasta. Sinun kannattaa olla yhteydessä yrityspalvelupiste Potkuriin, niin siellä sinua osataan auttaa (puh. 040-4882000 tai potkuri at turku.fi)

Kysymys starttirahasta ja opiskelusta

Kysymys: Eräällä tutulla on harkinnassa yrityksen perustaminen kesän alkaessa ja opintojen mennessä 3-4 kuukaudeksi samalla tauolle. Syksyllä opinnot kuitenkin jatkuvat. Haluaisin tietää, kieltääkö starttiraha pelkän opintotuen nostamisen, vai myös opiskelun yrittämisen ohessa. Eli voiko opiskella samaan aikaan kun saa 6 kuukauden starttirahaa, kunhan ei nosta samaan aikaa valtion tarjoamia opintoetuuksia, kuten opintorahaa?

Vastaus: Starttirahan saamisen edellytyksiä on mm. se, että et saa sosiaalisia etuuksia kuten opintotukea, niinkuin jo tiesitkin. Yrittämisen tulee myös olla päätoimista, eli starttirahakaudella voit opintoja suorittaa, mutta sillä tavalla, että yritystoiminta on kuitenkin se kokopäiväinen juttu.

Onko mahdollista perustaa yritys, jos luottotiedoissa on häiriömerkintä?

Kysymys: Moikka, olen 20-vuotias nuori, joka haluaa perustaa oman yrityksen.
Luottotiedoissani on kuitenkin merkintä,joka näkyy pari vuotta.
Onko tmää este yrityksen perustamiselle?

Vastaus: Luottohäiriömerkintä ei sinällään ole este yrityksen perustamiselle, mutta toiminnassa saattaa tulla eteen ongelmia, esim. jos tarvitset lainaa jossain vaiheessa, niin silloin luottohäiriömerkintä tulee esteeksi.

Yrittäjäkoulutus?

Kysymys: Kuinka kauan starttirahan saamista edellyttävä yrittäjäkoulutus kestää ja  kuinka usein niitä järjestetään? Olen perustamassa toiminimeä hierontayritykselle.

Vastaus: Tällä hetkellä mietitään, miten yrittäjäkoulutusta järjestetään tulevaisuudessa. Eli tällä hetkellä ei ole mitään koulutusta käynnissä. Jos olet Turkuun perustamassa yritystä, niin sinun olisi hyvä tietää, että pääsääntöisesti hierojat eivät saa starttirahaa, koska yksi starttirahan saamisen edellytyksistä on se, että se ei vääristä kilpailua.

Päätoimiselle yrittäjälle sivutoiminen yritys?

Kysymys: Olen yrittänyt etsiä tietoa, voiko kokopäiväiselle yrittäjälle(monta osakasta yrityksessä) myönnetyn starttirahan rinnalle perustaa oman toiminimen, joka toimisi toisella toimialalla ja viikonloppuisin?

Vastaus: Kyllä voi, koska olet edelleen statukseltasi yrittäjä ja tämä yritys, jolle saat starttia on edelleen se päätoiminen juttu.

Voinko saada starttirahaa, jos kaksi uutta yritystä?

Kysymys: Voinko saada starttirahaa, jos lähden mukaan osakkaaksi yritykseen 30%:lla. Tästä tulisi päätyö mutta joutuisin perustamaan yrityksen myös itselleni laskutuskiemuroiden ja muun osaamiseni takia, mitä en pääsisi toteuttamaan toisessa yrityksessä.

Vastaus: Starttirahaa ei myönnetä, jos ostaa toimivan osakeyhtiön osakkeita. Kertomasi perusteella starttirahaa ei voitaisi sinulle myöntää. Lisätiedot starttirahan myöntämisen edellytyksistä löytyvät TE-palveluiden starttirahasivuilta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon.

Miten TE-toimisto suhtautuu yrityssuunnitelmiin?

Kysymys: Hei! Kysyisin, miten TE-toimisto suhtautuu yrityksen suunnitteluun ja starttirahan hakemiseen? Katkeaako ansiopäivärahani maksatus, jos mainitsen asiasta, vai vasta kun yritys perustetaan, jos starttiraha myönnetään? Haenko TE-toimiston näkökulmasta aktiivisesti töitä, jos suunnittelen yritystä?

Vastaus: Myös starttiraha on TE-toimiston kautta saatava tuki. Starttirahan kanssa samanaikaisesti ei voi saada ansiopäivärahaa, mutta ansiopäivärahaa voidaan maksaa siihen asti, kun starttirahakausi alkaa. Yritystoiminnan suunnitteleminen ei ole este ansiopäivärahan maksamiselle, ja yleisesti ottaen suunnitelmista kannattaa kertoa TE-toimistossa. Päätoimisena yrittäjänä toimivalle ei päivärahaa makseta, mutta sivutoimisesti yrittävä voi saada soviteltua päivärahaa. Lisää ja tarkempia tietoja saat nimenomaan TE-toimistosta.

Saanko starttirahaa?

Kysymys: Olen sairaseläkkeellä. En tule toimeen näillä tuloilla, ja koitan opiskella samalla. Vanha toiminimi on, mutta se ei ole aktiivinen. Voinko saada starttirahaa?

Vastaus: Lainataan TE-palveluiden tekstiä suoraan:

”Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä ei-työttömälle muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ennen starttirahan myöntämistä  työ- ja elinkeinotoimisto selvittää, että yrittäjyys on starttirahan hakijalle sopiva työllistymisvaihtoehto.

Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.” (http://www.te-palvelut.fi/mol/fi/04_yrittaminen/05_starttiraha/index.jsp)

Käytännössä starttirahaa myönnetään vain sellaisille päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyville, joilla ei ole muita tuloja eikä etuisuuksia, kun yritystoimintaa käynnistetään. Päätöksen starttirahan maksamisesta tekee kuitenkin aina paikallinen TE-toimisto, joten kannattaa olla yhteydessä suoraan sinne ja pohtia vaihtoehtoja.

Saako starttirahaa, jos omistaa osakevähemmistön?

Kysymys: Olen perustamassa yritystä kaverini kanssa. Osuuteni yrityksestä on 30 prosenttia. Voinko saada starttirahaa? Jos en, niin mistä rahani tulevat? Maksaako yritys minulle palkkaa vai mitenkä?

Vastaus: Starttiraha on aloittavan yrittäjän harkinnanvarainen tuki. Osakeyhtiön osakas lasketaan yrittäjäksi, jos hänellä on määräämisvaltaa yrityksen yritystoiminnassa. Starttirahaa voi siis hakea perustettavaan yritykseen (ei vielä perustettu) henkilö, joka omistaa yrityksestä vähintään 15 % ja joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilö on yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Lisäksi muiden starttirahan myöntämisen edellytysten tulee täyttyä. Kriteereihin voi tutustua esim. Yritys-Suomen starttirahasivulla. Lisäksi, jos työskentelet yrityksessä, on varmaankin vähintään kohtuullista, että yritys maksaa sinulle palkkaa.