Virtuaaliasiamies
Keijo

Palveluntarjoaja

Turun Seudun Kehittämiskeskus on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan 17 000 yritykselle.

Kehittämiskeskus edistää seudullista yhteistyötä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kehittämiskeskus keskittyy osaavan työvoiman, yritysten ja investointien houkutteluun, yrittäjyyden edistämiseen sekä luovien toimialojen kehittämiseen.

Turun Seudun Kehittämiskeskus tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Itämeren alueella sekä auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä. Yhteistyökumppaneita ovat Itämeren alueen seudut ja kaupungit sekä talouselämän edustustot kuten Pietarin yrityskontaktikeskus.

Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun seudun kehittämiskeskuksen perustama palveluyhteenliittymä seudun yrittäjille.
Potkurin tehtävänä on antaa yritysneuvontaa pk-yrityksille niiden elinkaaren eri vaiheissa. Potkuri syntyi, kun kaikki yrittäjän tarvitsemat neuvontapalvelut koottiin saman katon alle.

Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri on Suomen uusyrityskeskusverkoston jäsen. Toimimme lisäksi tiiviissä yhteistyössä varsinaissuomalaisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa yrittäjyyden edistämiseksi.